OM OSS

Hur väljer jag det bästa litiumbatteriet?

Vår målsättning är att för varje kund erbjuda det litiumbatteri som passar BÄST avseende; storlek, system och pris / livslängd.

Olika batterier och system

Vi har noggrant undersökt olika batterier på den europeiska marknaden. Vi är stolta återförsäljare av batterier från både Victron och Mastervolt. För en del användare passar inte dessa system p.g.a. storlek, befintlig utrustning, eller pris. Vi erbjuder därför även andra litiumbatterier: Cell Pack och 12V-Block. Vi har även utvecklat och testat system som håller hög standard och funktion för dessa batterier.

Våra Cell Pack har mycket hög kvalité

Vid installation av Cell Pack är det viktigt att de ingående cellerna är lika. Vi vet att stora distributörer normalt blandar litiumceller med olika tillverkningsdatum. För att säkerställa likhet av celler, har vi därför valt att importera direkt från fabrik i Kina. Vi ID-märker och testar alla celler som vi har i lager. Vi garanterar att alla celler till kund är från samma tillverknings-batch och vi utför även initial-laddning av cellerna så att de är exakt lika avseende tillverkning (kapacitet) och laddningsstatus.

Höga krav på säkert system för båtar

För båtar ställs extra höga krav på systemet med hänsyn till säkerhet och skydd av batteriet. Minimikravet är att litiumbatteriet har lågspänningsskydd (LVP) och huvudsäkring. Men alla skydd och system innebär även en risk om batterispänningen bryts när båten är i drift.

Vi har designat enkla (LVP-2X) och avancerade MasterLi System (med BMS) som vi säljer som paket. Vår design av båda dessa system har två SMARTA funktioner:

  1. Säkerhet för Båt & Besättning med Single Switch Solution (SSS): När LVP/BMS skyddar batteriet för låg spänning och allt plötsligt slocknar, så är det snabbt och enkelt att endast vrida på en switch för att få spänning till navigationsinstrument och annan säkerhetsutrustning. Normalt går det även att starta motorn, men säkerhetsaspekten gäller om något blir fel på antingen litiumbatteriet (en cell) eller på motor, generator, lågspänningsvakt, BMS, kontaktor/relä. Säkerheten ligger även i att enkelt och snabbt kunna slå på strömmen utan att leta efter reset-knapp i batterilådan. SSS ger även fördelen att enkelt och säkert bryta alla batterier vid förvaring utan behov att koppla bort några kablar.
  2. Säkerhet för litiumbatteriet med Never Die; vilket innebär att om batteriet och förbrukning lämnas på och lågspänningsskyddet bryter så klarar batteriet att stå nästan tomt i minst 6 månader. Mastervolt, Victron, samt alla vanliga system med lågspänningsskydd och den vanliga typen av cellbalanserare / BMS / PCM; fortsätter att förbruka en svag ström (stand-by), vilket kan förstöra batteriet om inte laddning sker efter en kort period vid händelse då lågspänningsskydd bryter.

Att koppla med SMARTA funktioner ger säkerhet för båt & besättning och även säkert skydd från att batteriet dör i förtid. Vi erbjuder anpassade kablar, kopplingsschema och support för våra kunder, så att installationen av litiumbatteriet blir SMART, säker och enkel. 

Grundare och ägare av MasterLi AB som driver BEST LiTHIUM BATTERY .COM är Mikael Garton som har lång praktisk erfarenhet av batterisystem med egen båt i Skandinavien och i Medelhavet. Mikael är utbildad civilekonom och elingenjör. 

 

WWW.BESTLiTHIUMBATTERY.COM

managed by MasterLi AB