5 %

Mastervolt System 5,0 kWh – 12V

60 500 kr 57 475 kr incl VAT

 • EUR: €5,696
 Pris före 10% avdrag vid ordervärde >10 000 kr !

System från Mastervolt, bestående av:

 1. Batteri: MLI-12V 5000 (360 Ah)
 2. Säkring och hållare ANL 500 A (Blue Sea)
 3. Säkerhetsbrytare, latching relay 500 A (Blue Sea)
 4. Mastervolt kablage för BMS
 5. MasterBus Control Panel

Angivet pris är för ovanstående 5 komponenter. Rabatt för system på 5% är avdragen. Vid val av andra komponenter så justeras priset med skillnaden, begär offert.

Komplettera med anpassade batterikablar, BUS-kabel, huvudbrytare (se kommentar nedan).

Beskrivning

Mastervolt Lithium System   MLI Ultra 12/5000

Mastervolt MLI Ultra 5000 – 12 V

 • Kapacitet: 5,0 kWh (360 Ah – 13,2 V)
 • Inbyggt BMS1* (inkl cellbalansering)
 • Extern säkring och säkerhetsrelä måste anslutas och är inkluderat i systemet (se ovan)
 • Mastervolt bygger sina batterier med LiFePO4 celler från CALB  LÄNK
 • Höjd: 35,5 cm

*) Mastervolt har ett BMS1 inbyggt i batteriet så behöver inte anslutas till någon extern centralenhet. Ett BMS1 kopplas till ett (1) relä som bryter vid LVC, HVC eller extrem temperatur. Signal kabel (BUS) kopplas till 230V-laddare (förutsätter att den har ingång för reglering via BUS). Med BMS1 så bör laddaren kunna regleras via BUS ingång. BMS1 har inget relä (kontaktor) som reglerar laddning och HVC separat, systemet har därför vissa begränsningar om flera laddningskällor är anslutna (utan regulator med BUS input). Vi rekommenderar en separat switch som möjliggör att manuellt koppla från sol/vind/generator. Vid händelse då säkerhetsrelä kopplar från batteriet så kommer även all förbrukning att stängas av.  När säkerhetsrelä bryter batteriet så måste det manuellt återkopplas men det finns även inbyggd säkerhetsfunktion (för batteriet) som i vissa lägen förhindrar att batteriet kopplas in. Vi rekommenderar därför starkt att en batteri-switch (huvudbrytare) installeras som möjliggör att start- eller back-up-batteri kopplas in parallellt som i nödsituation kan ström-försörja navigationsinstrument mm.

Vid vinterförvaring så måste följande procedur utföras: Sätt safety relay i LOCK OFF position. Kontrollera/bryt MasterBus Power inställning. Koppla bort MasterBus kablar från MLI-batteriet. (Vi avråder från att lämna båten under lång tid med 230V-laddare (BUS styrd) ansluten eftersom risken alltid finns att det blir avbrott (någon kopplar ifrån). Mastervolts BMS förbrukar en viss låg ström även då säkerhetsrelä bryter och kan ladda ur och förstöra batteriet om inte från-koppling av kablar sker. Notera att denna procedur alltid måste utföras vid långtidsförvaring (även om huvudbrytare är ”OFF”), annars finns risk att batteriet förstörs. (Jämför MasterLi System som vid vinterförvaring har enkel från-koppling och dessutom även 100% skydd om systemet lämnas påslaget).

Mastervolt MLI 5000 – 13,2V/360Ah (data från tillverkare)

 • Kapacitet:  5,0 kWh  (360 Ah/13,2V)
 • Storlek:  622 x 197 x 355 mm (LxWxH)
 • Vikt:  58 kg
 • Nominell spänning:  13,2 V
 • Antal celler: 8 stycken 180 Ah – 2P4S
 • Internt motstånd:  — mΩ
 • Max urladdning konstant:  500 A (peak högre)
 • Max laddning:  500 A
 • Standard laddning / urladdning:  0,5C (180 A)
 • Antal cykler: 2000  (80% DOD)**
 • Kemi: LiFePO4
 • Drift-temperatur:  0°C – +45°C (laddning) / -20°C – +55°C (urladdning)
 • Lagringstemperatur:  -20°C – +20°C (långtidslagring)
 • Pooler: M8

**) Se vidare INFO Litium

Mer information

Manual och mer info:

Manual:
https://images.mastervolt.nl/files/10000005784_04ManualMLi_Ultra_EN.pdf

Installation:
https://images.mastervolt.nl/files/10000005933_02.pdf

 

WWW.BESTLiTHIUMBATTERY.COM

managed by MasterLi AB