4 %

Victron BP-100

830 kr 796 kr incl VAT

  • EUR: €79

Low Voltage Protect (LVP)

  • Maximal ström: 100 A (kontinuerlig)
  • Max peak ström: 600 A (30 sekunder)
  • Kan regleras självständigt eller genom BMS
  • Kan kopplas till extern Buzzer/LED som larmar före LVP
  • 7 st valbara inställningar (spänning) för blybatteri
  • Låg strömförbrukning: 1,5 mA (Close), 0,6 mA (Open)
  • 12 V eller 24 V
Artikelnr: PT60-1-1-1-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Battery Protect, Low Voltage Protect (LVP)

BP kopplar bort förbrukning innan batteriet laddas ur helt vilket annars kan leda till att litiumbatteriet förstörs eller om batteriet är av bly så kan det skadas. Om ett blybatteri får stå urladdat så skadas det dock permanent. För litiumbatteri måste även beaktas om systemet (BMS, LVP, mm) har en stand-by förbrukning som kan fortsätta att långsamt ladda ur batteriet efter att LVP har kopplat bort förbrukning. Se vidare sid 6-7 >>LÄNK

Särskild inställning för Litiumbatteri

Med inställning lithium-mode kan BP styras t.ex. av BMS. Batteriskyddets egna spänningsskydd och larmutgång är inaktiva i detta läge och BP fungerar istället enbart som en brytare. Det finns fyra olika inställningar som kan utnyttjas för litiumbatteri: 11,5 V / 11,8 V / 12,0 V / Li-Ion (som kopplas till BMS).

Programmering av spänning

Batteriskyddet kan programmeras att stänga av och återstarta vid olika spänningsnivåer. Programmering sker då BP ska bryta, med sju olika alternativ för avstängning (både 12 V och 24 V), dessutom finns ytterligare tre alternativ för återstart, vilket ger tio olika alternativ. För litiumbatteri finns det fyra olika alternativ enligt ovan.

Extern larm utgång

Till BP kan externt larm kopplas (Buzzer/LED). Larmet aktiveras om batterispänningen sjunker under den förinställda spänningen i mer än 12 sekunder. Att starta om motorn aktiverar därför inte larmet. Denna larmfunktion är inaktiv med särskild inställning för litiumbatteri.

Extra låg strömförbrukning

Det är viktigt när det gäller Litiumbatterier, särskilt efter ett driftstopp på grund av låg spänning. Istället för relä används MOSFET-brytare vilket minskar strömförbrukningen. Låg strömförbrukning: 1,5 mA (Close), 0,6 mA (Open). För ytterligare information vänligen se informationsblad om Li-jonbatterier och manualen för VE.Bus BMS.

Skydd mot överspänning

För att skydda mer känsliga belastningar mot överspänningar kommer batteriskyddet att koppla bort dem om DCspänningen överstiger 16 V respektive 32 V.

Fördröjd frånkoppling och fördröjd återstart

Förbrukningen kommer att kopplas bort 90 sekunder efter att larmet har aktiverats. Om batterispänningen ökar till tröskelvärdet igen inom denna tidsgräns (efter att motorn har startats till exempel), kommer förbrukningen inte att kopplas bort. Belastningen kommer att återanslutas 30 sekunder efter att batterispänningen har ökat till mer än det förinställda återanslutningsvärdet. Denna funktion är inaktiv vid särskild inställning för litiumbatteri.

Spänningsområde 12/24 V

Batteriskyddet känner automatiskt av om systemet har 12 V eller 24 V spänning.

 

 

WWW.BESTLiTHIUMBATTERY.COM

managed by MasterLi AB