System

Notera att det krävs extern brytare (Relä/Mosfet) för att reglera ett litiumbatteri. De batterier som har inbyggt skydd (PCM), bryter enbart på extremvärden och brytningen sker då i kretskortet, varför strömmen är begränsad. Även denna typ av batterier (ofta benämnda Smart Lithium) kan skyddas/regleras med System1/2. Klicka >> LÄNK till PCM-Batteri

System1

Skyddar för låg batterispänning (LVP-B) med en brytare till förbrukning. Detta är första steget och fungerar som ett skydd så eg. inte ett system. Nästa steg är att ansluta brytaren med förinställd batterimätare (LVP-B2) som bryter på två parametrar. Delarna säljs separat.

System2

Här ingår batterimätare och även två brytare. Skydd för låg batterispänning (LVP-B) och laddningsreglering (CR3), samt skydd för hög batterispänning (HVP-B). Tillval: System2+ med temp-sensor som reglerar laddning vid temp: < 0° och >45° C. System2 kan enkelt uppgraderas till MasterLi BMS genom installation av BMS (röd enhet på bild nedan).

MasterLi BMS

Är System2+ med CR3 i kombination med MasterLi BMS som balanserar cellerna vid eventuellt behov, samt ger även ytterligare skydd eftersom regleringen sker utifrån spänning (status) på varje cell. Här finns ytterligare alternativ med kontaktor (relä) som klarar 500+ A. Batterimätaren är integrerad med BMS.

 

WWW.BESTLiTHIUMBATTERY.COM

managed by MasterLi AB