RETUR / REKLAMATION

Vid reklamation eller retur, var vänlig kontakta oss för att erhålla IRO, vilket är ett krav innan varor skickas till oss.

Om varor har blivit skadade vid transport, vänligen fotografera emballage och varor, samt därefter utan dröjsmål ombeds du att kontakta oss.

email: info@masterli.se  

Villkor vid Reklamation

För garanti och reklamation gäller tidsperiod enligt manual samt allmänna villkor som gäller enligt lag. Kontakta oss för IRO. Vid reklamation står vi för fraktkostnad inom Europa

Villkor vid Retur

Vi strävar efter att alltid ha nöjda kunder. Om det av någon anledning finns önskemål om att returnera vara så ställer vi oss hjälpande till det. Vi måste dock ställa vissa villkor vid retur av varor som du finner enligt nedan. Notera att det gäller speciella villkor för batterier och det är för att till våra kunder alltid garantera nya batterier direkt från fabrik. Notera även att transportörer ställer villkor för att transportera batterier som klassas som farligt gods.

RETURER – GENERELLT VILLKOR

Returer måste göras inom 30 dagar genom begäran om IOR (görs genom att skicka email eller ringa oss). Efter att IOR har erhållits så måste returnerade varor ha blivit levererade till oss inom 14 dagar. När vi erhåller retur som är godkänd enligt “villkor vid retur” så återsänder vi utan dröjsmål fakturabelopp inklusive fraktkostnad till kund. För batterier gäller dock särskilda villkor samt en returavgift, enligt nedanstående.

ICKE RETURNERBARA VAROR

Kundanpassade varor är som grundregel inte returnerbara. Exempel på kundanpassade varor är; litium celler som har initialladdats av oss i samband med beställning, kundanpassade kablar eller andra kapade och kundanpassade varor.

Till denna kategori tillhör även special beställda varor som vi normalt INTE lagerför och som måste beställas. Order av Litium celler som vi inte har i lager räknas dock inte som special beställd vara om det inte särskilt framgår under produkt information. Se vidare om ORDER AV LITIUM CELLER EJ I LAGER.

INSTRUKTION OM RETUR (IOR)

Krav är att varor returneras i deras original förpackning, med tillbehör och manual och IOR. Viktigt; före återsändande av varor kontakta oss per email eller per telefon och du kommer då få IOR (Instruktion Om Retur) per email.

BATTERIER SOM INTE HAR INITIAL-LADDATS

Är returnerbara (enligt generella villkor) med följande villkor: Får inte ha varit inkopplade, dvs ingen urladdning eller uppladdning får ha skett. Alla andra villkor om retur måste vara uppfyllda.

Eftersom det gäller särskilda villkor vid frakt av batterier så måste ovillkorligen original-förpackning och emballage vara oskadad och batterier måste vara säkert förpackade på motsvarande sätt som när kund erhöll de förpackade batterierna. Det åligger kunden att uppfylla villkoren som fraktbolagen ställer vid transport av farligt gods. Vi tar inget ansvar för om kund nekas av fraktbolag att skicka litium batterier. Notera att för litium batterier gäller särskilda fraktvillkor om farligt gods (ADR9 UN 3480). Mer info kommer att delges i IOR.

AVGIFT VID RETUR AV BATTERIER

Batterier som uppfyller alla villkoren om retur kommer per automatik att belastas med en returavgift på 35%. Vi kommer att testa returnerade celler och om de inte blir godkända (avvikande spänning) så kommer vi debitera ny fraktkostnad för att sända dem tillbaka. Alla litium-celler som vi säljer har ett ID nummer och dokumenterad mätdata vilken vi använder vid test. Vi har dessa villkor för att till våra kunder alltid garantera nya batterier direkt från fabrik. Eventuella returer av batterier kommer att erbjudas till nya kunder med reducerat pris tillsammans med särskild information. Returavgiften beräknas på enbart batteriet, d.v.s. exklusive frakt och eventuellt andra varor.

ORDER AV LITIUM CELLER – EJ I LAGER

Vid order av litium celler (batterier) som inte finns i lager så kan leveranstiden vara väldigt lång (upp till 2-3 månader) eftersom vi importerar med fartyg och i vissa volymer. Vi kommer vid order meddela (ca 1-7 dagar efter order) beräknad leveranstid och efter att kund erhållit meddelande om beräknad leveranstid så råder full ångerrätt i 14 dagar. Det enda du som kund måste göra om du vill häva order under denna period, är att meddela med email och vi bekräftar avbeställning samt återbetalar hela beloppet. Efter att 14 dagar har gått och fram till leverans så kan kund inte ångra order. När cellerna levereras så råder villkoren som du finner ovan, se vidare BATTERIER SOM INTE HAR INITIAL LADDATS och AVGIFT VID RETUR AV BATTERIER.

FRAKTKOSTNAD VID RETUR

Du betalar fraktkostnad vid retur. Vi rekommenderar att returnera varor med frakt som har spårning av varan eftersom kund ansvarar för varan under retur transport.

Kontakta oss gärna om du är osäker på vilket fraktbolag så berättar vi vilka vi rekommenderar.

 

WWW.BESTLiTHIUMBATTERY.COM

managed by MasterLi AB